شرکت سرمایه گذاری ملت

اطلاعات پایه

شرکت سرمایه گذاری ملت

  • سرمایه گذار


موضوع فعالیت های فرعی:

سرمایه گذاری در مسکوکات ، فلزات گران بها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز ؛ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها ، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود ، کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد ؛ سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی ، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ؛ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

4-1-پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری ؛

4-2-تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ؛

4-3-مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ؛

4-4-تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار ؛

شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.

ماده 4- مدت شرکت

فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

ماده 5- تابعیت و مرکز اصلی شرکت

تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران است.

انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر ، بنا به تصویب هیأت مدیره صورت خواهد گرفت . هیأت مدیره ی شرکت میتواند در هر موقع در داخل یا خارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید .

ماده 6- چارچوب فعالیت

شرکت از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب شده و بر اساس ماده 28 همان قانون، فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و شرکت و کلیه ی ارکان شرکت اعم از مجامع عمومی، مدیران و بازرس شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. همچنین در صورتی که شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته شود، تا زمانی که نام آن در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در آن بورس یا بازار خارج از بورس درج است.

خیابان ولی عصر بالاتر از اتوبان نیایش روبروی پارک ملت خیابان سایه پلاک 84

http://www.iricmellat.com